Latviski | По-русски | English Ieeja klientiem | Reģistrācija
Sākumlapa » Noderīga informācija » Noteikumi reģistrētiem lietotājiem

Noteikumi reģistrētiem lietotājiem

Uzklikšķinot uz pogas "Reģistrēties", Jūs (turpmāk tekstā "Jūs", "Lietotājs") piekrītat šiem lietošanas noteikumiem, un šī piekrišana turpmāk kalpos kā likumīgi saistoša vienošanās starp Lietotāju un SIA „Regor Brokeris“. Regor Brokeris patur sev visas tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, veikt izmaiņas šajos noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas www.regor.lv mājas lapā. Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus un būt informētam par tajos veiktajām izmaiņām.
 
Piekrītot kļūt par Lietotāju, Jums ir jānorāda aktīva, Jums pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Jūs uzņematies visu atbildību par šīs paroles stiprību un konfidencialitāti. Aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai “robotus” informācijas ieguvei no Regor Brokeris mājas lapas.
 
Reģistrējoties kā Lietotājs mājas lapā www.regor.lv, Jūs piekrītat, ka reģistrācijā sniegtā informācija tiek izmantota reģistrēto lietotāju datu apstrādei, lai nodrošinātu pakalpojumus ko piedāvā www.regor.lv mājas lapa un ka Regor Brokeris Jūsu sniegto informāciju izmanto, lai nodrošinātu Jums iespēju piekļūt daļām www.regor.lv mājaslapā, kas paredzētas tikai reģistrētiem lietotājiem un, lai darītu Jums zināmus īpašos piedāvājumus. www.regor.lv  apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju kādai no trešajām personām.
Informācijas kopēšana un/vai pārpublicēšana elektroniskā veidā ir aizliegta bez rakstiskas saskaņošanas ar Regor Brokeris.
 
Informāciju atļauts izmantot bez maksas tikai personiskām vajadzībām.
 
Informācijas izmantošanai ar tiešu vai netiešu komerciālu nolūku nepieciešams noslēgt ar Regor Brokeris rakstisku atļauju.
 
Regor Brokeris piedāvā lietotājiem ar savu izveidotu kontu saņemt informaciju par jaunumiem, konsultācijas un lasīt slēgtās mājas lapas daļas, kas paredzētas tikai reģistrētiem lietotājiem.
 
Katrs www.regor.lv lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu reģistrāciju, par to nosūtot attiecīgu papziņojumu lapas uzturētājiem uz e-pastu regor@regor.lv un lietotāja reģistrācijas dati tiks dzēsti. Regor Brokeris ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst lietotāja datus un liegt pieeju mājas lapai nenesot par to nekādu atbildību.
 
Regor Brokeris nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām, lietotāja materiālu izmaiņām, citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā mājas lapai un par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājam saistībā ar Regor Brokera sniegtajiem pakalpojumiem vai informāciju.
Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu polise.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret polise.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.
 
Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas lietotājiem un Regor Brokeris tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja domstarpības tādā veidā nav iespējams atrisināt, tās tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 
12.08.2011
© SIA REGOR BROKERIS. Visas tiesības aizsargātas.